Értesítés

Kedves Szülők! 2015.március 30-án (hétfőn) nevelés nélküli munkanapot tartunk. Az óvoda ZÁRVA lesz. Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekeik elhelyezéséről gondoskodjanak. Nyitás 31-én (kedden)

Húsvéti játszóház

Kedves Szülők! 2015.március 26-án (csütörtökön) Húsvéti játszóházat rendezünk, 16:00 órai kezdettel az óvodában. Az ötleteikhez szükséges alapanyagokat, eszközöket hozzanak magukkal.

Óvodai beiratkozás

MISKOLCI APOSTOLI EXARCHÁTUS 3526 Miskolc, Szeles u. 59. ________________________________________________________________ 570/2/2015. 32/2015. HIRDETMÉNY ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL A Miskolci Apostoli Exarchátus értesíti a kedves szülőket, hogy az általa fenntartott intézményben a 2015/2016-os nevelési évre, az óvodai beíratás időpontja: Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda 2015.április 20 – május 8 8:00-16:00 óráig. A beíratás helye: 3950 Sárospatak, József Attila u. 31. Az óvoda felvételi körzete: Sárospatak Város és Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek lakcímkártyája, TAJ-kártyája, a szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája. sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői vélemény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat. Óvodai felvételre várjuk azokat a szülőket, akiknek gyermeke 2015. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét. Azon gyermekek számára, akik 2015. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, óvodai felvételi kérelmüket jelezzék az intézményekben, és óvodai felvételükről a jogszabályban megfogalmazott előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője. Kötelező az óvodai beíratása a gyermeknek abban az évben, amelyben a harmadik életévét betölti, majd a nevelési és kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Amennyiben a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Az óvodai jogviszony létesítésének napja: 2015. szeptember 1. Ettől való eltérésről a felvételi kérelemben megfogalmazottak alapján, a vonatkozó jogszabályokat figyelembe véve az óvodavezető dönt. Az óvodai felvételről az óvodai férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján. Az óvodavezető 2015.május 29-ig írásban értesíti a szülőt a felvételi eljárás eredményéről. Az óvodavezető döntése ellen a szülő (gondviselő) a kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat a fenntartó felé. Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése szabálysértési eljárást von maga után, az óvoda vezetője a mulasztásról köteles értesíteni az illetékes települési önkormányzat jegyzőjét. Az óvodák Alapító Okirata, Pedagógiai Programja, Házirendje, Szervezeti és Működési Szabályzata nyilvános, megtekinthető a Miskolci Apostoli Exarchátus honlapján (www.exarchatus.hu), valamint az intézményvezetők irodájában. Miskolc, 2015. március 13. Szemerszki Mihály oktatási referens

2015.03.11. Óvodánk védőszentjének ünnepe

Kedves Szülők! 2015. 03. 11-én (szerdán) óvodánk védőszentjének ünnepe lesz. Ezen a napon kérjük, hogy a gyermekeket ünneplő ruhában hozzák az óvodába. A délelőtti ünnepségen jelen lesz Dr. Orosz Atanáz Püspök Atya, aki az ikonszentelés szertartását végzi. Óvodai ünnepünk zárására (szerda, 1545-től) a Szent Péter és Pál Görögkatolikus templomban kerül sor, ahol a gyermekek műsorral köszöntik a kegyképet. Erre a programra minden szülőt szeretettel várunk. Az óvodásokat busszal visszük a templomba, a műsor végén onnan kell hazavinni a gyermekeket.

Farsang

Kedves Szülők! Értesítjük a kedves szülőket, hogy az óvoda farsangi mulatságára 2015. február 12-én (csütörtökön) délelőtt kerül sor. Jelmezbe öltözés igény szerint.