Tanévzáró Szent Liturgia

Kedves Szülők! 2015. június 14-én (vasárnap) 10:00 órától Tanévzáró Szent Liturgia lesz a sárospataki Szent Péter és Pál görögkatolikus templomban. Szeretettel várjuk a szülőket, nagyszülőket és a gyermekeket.

Pillangó csoport évzáró

Kedves Szülők! A Pillangó csoport 2015. június 9-én (kedden) 17:00-tól tartja évzáró ünnepségét, melyre mindenkit szeretettel várunk. a csoport dolgozói

Katica csoport évzáró

Kedves Szülők! A Katica csoport 2015. 06. 02-án (kedden) 16:30-tól tartja évzáró ünnepségét, melyre mindenkit szeretettel várunk!

Szivárvány csoport évzáró

Kedves Szülők! A Szivárvány csoport 2015. 06. 03-án (szerdán) 16:30-tól tartja évzáró ünnepségét, melyre mindenkit szeretettel várunk!

Pünkösd

PÜNKÖSD Az ószövetségi ember számára a Pünkösd a szövetségkötés ünnepe volt. Arról emlékeztek meg, hogy Mózes megkapta az Istentől a TÍZPARANCSOLAT kőtábláit. Számunkra ma is a Szentlélek ajándéka, ha helyesen tudjuk értelmezni, megérteni a kőtábla üzenetét. „A Tízparancsolat nem tilalmak terhe, hanem a Krisztus mellett szabadon döntő ember életének erkölcsi kertje.” A keresztény Pünkösd Húsvét után 50. napon a Szentlélek leszáll az apostolokra s megerősíti átformálja az életüket. Ez a nap az Egyház születésnapja. „Az Egyházat (amibe mindazok beletartoznak akik megvannak keresztelkedve) a Szentlélek élteti: szívverése, éltető ereje, oxigénje mai is. Szent Iréneusz így ír erről a titokzatos igazságról, hogy jobban megérthessük. „A víz összegyűjti a lisztszemcséket, hogy egyetlen kenyeret készítsen belőlük: így gyűjti egybe a Szentlélek a hívőket, hogy egyetlen testet, Krisztus Testét alkossa meg belőlük. A Liturgia (szentmise) az Egyház laboratóriuma: itt gyúrja össze az Atyaisten gyermekeinek gyülekezetét két kezével – a Szóval és Lélekkel - egyetlen kenyérré, Krisztus Testévé, az Egyházzá. Ezen az ünnepen templomainkat zöld faágakkal a padlózatot fűvel, virágokkal ékesítjük fel. A zöld és a virágok az életet jelképezik, ezért lettek az életadó Lélek szimbólumai. Ahogyan a természet tavasszal zöldbe és virágba borulva újjáéled, az Egyház és a hívek is ugyanúgy megújulnak a Szentlélek ereje által. Piros pünkösd öltözik sugárba, mosolyogva száll le a világra. Nyomában kél édes rózsa- illat, fényözön hull, a szívek megnyílnak. Hogy először tűnt fel a világnak, tüzes nyelvek alakjába’ támadt. Megoldotta apostolok nyelvét, hírdeté a győzedelmes eszmét. Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed ma is minden bánkódó szívének, Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’: világító sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg a nyelvét, világosítsd hittel föl az elmét. Hogy az eszme szívből szívbe szálljon, diadallal az egész világon! Piros pünkösd, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára. Oszlasd széjjel mindenütt az éjet, szeretetnek sugara, Szentlélek! Reviczky Gyula: Pünkösd